9 игр, похожих на detroit: become human

Игры, похожие на detroit: become human

Управление и режим мышления

Το R2 είναι για την έναρξη της λειτουργίας σκέψης.

 • R1 — για να αλλάξετε την προβολή της κάμερας.
 • L1 — προεπισκόπηση του διαδραστικού στοιχείου (αυτή η λειτουργία θα λειτουργεί όταν πλησιάζετε σε ένα σημείο που επισημαίνεται με το L1).
 • Κουμπιά: Τα L1, R1 και R2 μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε σκηνές arcade και QTE. Τότε δεν θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες που σχετίζονται με αυτές.

Η λειτουργία σκέψης χρησιμοποιείται για την αναζήτηση σημαντικών πληροφοριών και συμβουλών. Κρατήστε πατημένο το R2 για να το ενεργοποιήσετε. Στη συνέχεια, η εικόνα θα αλλάξει και τα διαδραστικά στοιχεία θα επισημανθούν. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις η λειτουργία θα σας δείξει το δρόμο προς τον προορισμό σας (ένα μπλε βέλος θα εμφανιστεί στην οθόνη του παιχνιδιού).

Используйте эту функцию часто, так как с вами легко может что-то ускользнуть. Часто интерактивные элементы открывают новые пути, а с их изучением можно использовать определенные события в диалоге с другими персонажами.

Detroit: Becoming Human — это игра, где выбор, который вы делаете, имеет значение, потому что он влияет на судьбу вашего персонажа. Своим выбором вы влияете на концовку главы, а неудачный диалог или QTE-сцены могут привести к смерти персонажа. Поэтому не стоит легкомысленно относиться к своему уму, пока вы не получите все советы и информацию, кратко изложенные в этой статье.

Пророчество по Фаренгейту / Индиго

с помощью Steam

Fahrenheit, также известный как Indigo Prophecy в Северной Америке, подчеркивает грань между видеоиграми и кинематографическим повествованием, предлагая интерактивную драму и коктейль из приключенческого боевика, который звучит мягче, чем ваш любимый фильм-нуар.

В центре внимания находится Quantic Dream, разворачивающий сложное и уникальное повествование, вращающееся вокруг серии загадочных и жестоких убийств в Нью-Йорке.

Особое внимание уделяется подходу к повествованию с разных точек зрения. Вы обнаружите, что переживаете повествование с разных сторон, переключаясь между персонажами по мере того, как сюжет сгущается, и их пути пересекаются

Обзор игровых возможностей

с помощью Steam

Эта игра не о том, насколько быстро вы обращаетесь с контроллером или сколько часов вы можете потратить, а о том, насколько хорошо вы можете управлять психологической стабильностью своих персонажей.

Как будто вы кукольник грандиозной пьесы, контролирующий решения и действия персонажей, которые ведут к одной из многочисленных концовок.

Поворот? Каждый выбор, который вы делаете, каждое взаимодействие, даже то, как много вы знаете о каждом персонаже, может повлиять на исход повествования.

Исчезновение Итана Картера

с помощью Epic Games

Эта жемчужина из The Astronauts в значительной степени сосредоточена на аспекте построения мира, вовлекая игрока в интригующее и захватывающее повествование.

Вы вступаете в роль исследователя паранормальных явлений Пола Просперо, который получает тревожное письмо от титулованного Итана Картера и решает углубиться в дело.

По мере того, как вы проходите через визуально ошеломляющую игровую среду, части все более и более жуткой головоломки начинают вставать на свои места.

Прикосновение сверхъестественного пронизывает всю игру, добавляя слой неопределенности, который держит вас в напряжении.

Обзор игровых возможностей

с помощью Steam

Акцент на исследовании, а не на бою, создает мирную, но загадочную атмосферу. Его нелинейное повествование допускает различные исходы и интерпретации, обеспечивая достаточную ценность воспроизведения.

Среди такого очарования и мистики вы будете очарованы исключительным повествованием игры.

«Исчезновение Итана Картера» — замечательный пример повествовательного потенциала, который могут предложить видеоигры, свидетельствующий о том, насколько игра может быть увлекательной и увлекательной в своей простоте и нюансах.

Повествование может оставить вас как в восторге, так и в задумчивости, что делает эту игру выдающейся в жанре.

Схема истории и глав, дополнительный контент

На схеме сюжета можно выбрать ранее заполненную главу и воспроизвести ее заново. Это позволит вам увидеть, как другие решения могут изменить судьбу вашего персонажа. Сцены, которые еще не были открыты, не будут отображаться в этом меню.

Диаграмма капитала показывает основные ветви событий, которые повлияли на сюжетную линию и принятые вами решения. Эта функция позволяет увидеть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы охватить как можно больше интерактивной информации, которая дает новые сведения и выделяет вашу историю.

Вы можете просмотреть график в любое время (зайдите в меню игры). После завершения каждой главы на игровом экране появится диаграмма, указывающая, какой путь нужно пройти, чтобы достичь финальной стадии игры.

После завершения главы вы получаете очки, которые можно потратить на разблокировку таких дополнений, как концептуальная графика, фильмы, саундтреки, галереи и журналы. Вы можете найти их в главном меню игры. Количество заработанных баллов зависит от уровня эффективности и обнаружения всех событий и интерактивных элементов отдельных средств.

Fahrenheit: Indigo’s Prophecy была ремастирована.

Фаренгейт: Индиго Пророчество

Игры, как Детройт: Стань Человеком

Фаренгейт, который был известен как «Пророчество Индиго в Северной Америке» и «Фаренгейт: Пророчество Индиго», когда он был ремастерирован, является еще одним из кинематографических приключений Quantic Dream, но он не был так же известен, как их более поздние названия. Это паранормальный триллер, в котором на улицах Нью-Йорка регулярно убивают других людей. Он представил студию использование разветвленных сюжетных линий и кинематографических презентаций, рассказывающих захватывающую историю, которую многие называют «интерактивным фильмом».

Возможно, это не совсем технический шедевр, к которому мы обращались в Детройте, но все же есть много сходств игрового процесса, которыми можно наслаждаться, и мрачная история, которую нужно наблюдать.

Ходячие мертвецы: серия Telltale

с помощью Epic Games

The Walking Dead: Telltale Series погружает вас во вселенную, опустошенную зомби-апокалипсисом.

Это не типичная заурядная игра в жанре экшн. Вместо этого он заворачивается в одеяло повествования, сосредотачиваясь на дилеммах и эмоциональных разногласиях, с которыми сталкиваются персонажи в такие отчаянные времена.

Вы не просто перемещаетесь по разрушенному миру; вы принимаете решения, которые пронизывают повествование, оказывая неизгладимое влияние на персонажей и окружающий их мир.

Каждый выбор имеет вес, окрашивая вашу историю выживания в разные оттенки серого. Нравственность уже не так очевидна, как раньше в этом новом мире.

Обзор игровых возможностей

с помощью GQ

Каждый персонаж, которого вы встречаете, несет в себе свои собственные убеждения, прошлое и бремя, что придает им глубину, которая обогащает общее повествование.

Диалоги хорошо проработаны, вызывая бурю эмоций, от мучительной неизвестности до душераздирающей печали.

Это не столько о пункте назначения, сколько о личных историях, которые разворачиваются по пути, поскольку каждый эпизод представляет собой собственное автономное повествование, а также вносит свой вклад в общую сюжетную линию.

Это свидетельство интерактивного повествования, в котором главный герой силен ровно настолько, насколько силен ваш выбор.

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter

Как и предыдущая игра «Шерлок Холмс: Преступления и наказания», большая часть игры включает в себя изучение мест преступления и изучение улик. После обнаружения подсказки добавляются к «доске отчётов» – механике игрового процесса, которая включает в себя связывание частей информации вместе, что позволяет делать выводы (дедукция). Как только отчёты соединены вместе, у игрока будет полное дерево деталей дела в памяти, называемое дворцом разума.

В зависимости от того, как игроки интерпретируют подсказки, они придут к разным выводам. Таким образом, можно потерпеть неудачу или преуспеть в поиске преступника.

Life is Strange

Эта эпизодическая “подростковая драма” является результатом работы студии Square Enix – японского “эксперта” по жанру RPG. Игроки контролируют студентку Макс Колфилд, способную обращать время вспять из-за увлечений к фотографиям. Разумеется, злоупотребление такой силой грозит уничтожить городок Arcadia Bay в мощном урагане.

Студенческие будни для Макс значительно осложняются, когда речь заходит о спасении подруги детства – Хлои Прайс. Именно от судьбы последней зависит исход игры.

“Путешествия во времени” позволяют находить ценные предметы или “проливать свет” на отдельные события. Каждое принятое действие влияет на сюжет Life is Strange.

Волк среди нас

с помощью Epic Games

«Волк среди нас» распахивает двери в песчаную, окрашенную неоновым светом вселенную, нарисованную прямо со страниц серии комиксов Билла Уиллингема «Басни».

Эта интерактивная драма перенесет вас в мир, где сказочные персонажи живут под прикрытием в Нью-Йорке, борясь с реальными проблемами.

Тайна раскрывается, опасность таится за каждым углом, а мораль часто балансирует на острие ножа.

Наш главный герой, Бигби Волк, переродившийся Большой Злой Волк, теперь ставший городским шерифом, служит нашим проводником. Его грубое поведение и темное прошлое создают притягательный характер.

Обзор игровых возможностей

с помощью Telltale Games

Он бродит по мрачным улочкам и полуразрушенным квартирам Фейблтауна, борясь со своими внутренними демонами, разгадывая тайны и проблемы, с которыми сталкивается.

Варианты диалога и решения создают рябь в повествовании, иногда вызывая разрушительные волны, которые меняют отношения и результаты.

Эта механика, основанная на принятии решений, способствует развитию чувства свободы действий, создавая уникальный опыт для каждого человека.

Есть сила в том, чтобы знать, что у ваших действий есть последствия, и «Волк среди нас» ясно показывает это.

Графика и звук

Графическое воплощение игры

Одним из основных преимуществ игры Detroit: Become Human является ее графическое воплощение. Разработчики заботились о каждой детали, создавая реалистичную и детализированную игровую вселенную. Наслаждаться красивой картинкой можно даже просто гуляя по улицам Детройта и рассматривая окружающие объекты. Уровень детализации персонажей и окружающей среды продуман до мелочей и не оставляет равнодушным даже самого требовательного игрока.

Мастерская работа со звуком

Следующим важным фактором успеха игры является работа со звуком. Каждый персонаж имеет свой голос, выражение речи и диалект, что делает игру максимально реалистичной и погружает игрока в атмосферу игрового мира. Музыкальное оформление также продумано до мелочей и добавляет торжественности в захватывающие моменты и напряжения в критических ситуациях.

Итоги

Захватывающее сюжетное развитие и графическое воплощение игры Detroit: Become Human не могут не удивлять. Сочетание анимации с живыми актерами создает особенный сюжетный эффект, а мастерски выполненная звуковая дорожка только подчеркивает реалистичность происходящего в мире игры. Графика и звук – два неотъемлемых компонента, которые делают игровой процесс еще более захватывающим и незабываемым.

До рассвета

Игры, как Детройт: Стань Человеком

Пока Dawn не является игрой Quantic Dream, но ее стиль игры очень похож на одну из их игр. За ним следует группа из восьми подростков, которые отправляются на ночь в жуткий домик в горах, где две девочки пропали годом ранее. Вы управляете каждым из персонажей в разное время, когда они исследуют территорию и пытаются выяснить, что там происходит. Вы разговариваете с другими персонажами, делая все возможное, чтобы поддержать их всех.

Вы можете закончить игру ни с одним из них живым, со всеми живыми или между ними. Все зависит от того, какой выбор вы сделаете, и насколько вы точны в моментах QTE. Это веселая, хотя часто и пугающая игра, которая идеально подходит, если вам понравился Детройт, вы не против игр ужасов и ищете что-то похожее.

Оптимизация

У нас ведь порт. А на коленке их не делают. Хехе, ладно, шучу. Делают и еще как. Большинство игр, переходящих с консолей на ПК имеют проблемы с управлением и оптимизацией. Спасибо, что над управлением Quantic Dreams поработали на славу. Также они добавили поддержку разрешения 4K с 60 FPS. А еще немного подкрутили графику, чтобы игра и вовсе стала визуальным шедевром.
Но все эти заслуги меркнут перед невероятным количеством проблем, возникшим у пользователей ПК сразу после релиза. Да что уж там, их до сих пор не пофиксили. В итоге, на Метакритике пользовательские оценки в среднем показали 5.2 балла из 10, что на фоне консольной версии с ее 8.7 баллами просто ужасно. Каковы причины?

Довели человека. То есть, андроида.

Для пущей атмосферы советую включить на фоне песню Игоря Николаева «Пять причин». Хотя на самом деле их может быть и больше, я, ознакомившись с реакцией аудитории, выделил именно пять причин для недовольства и заодно узнал, как с некоторыми из них бороться. 

 • Первая причина — это черный экран при запуске. Не лечится ничем. Хотя у некоторых удавалось запустить с десятого раза. Даже если минимальные требования полностью соответствуют. В том числе на топовых системах. 
 • Вторая причина — это черный экран с неприятным сообщением о невозможности найти путь к игре. Проблема возникает у тех, кто назвал пользователя в винде русскими буквами. Лечится созданием дополнительного пользователя с именем из латинских букв. Затем нужно будет просто переключаться между ними. Только не забывайте выключать все программы на текущем пользователе, чтобы они не съедали оперативку и не отнимали силы у процессора.
 • Третья причина — это драйвер Nvidia. При запуске игра попросит вас обновить драйвер до последней версии. Возможно, вы уже обновили. Но если нет — не спешите. Просьба об обновлении не обязательная — можно нажать «Все равно запустить». Если запустится, радуйтесь. К чему такие сложности? Просто на последнем драйвере у некоторых игроков игра начинает вылетать при запуске. Решение — откатить драйвер и попробовать снова. Но лучше не рисковать и запускать игру сразу со старым драйвером. А уже после патча переходить на самый свежий.
 • Четвертая причина — это вылеты в самый неподходящий момент. Их много, они происходят случайным образом и вы никак от них не застрахованы. Естественно, вылечить их невозможно, пока не выйдет официальный фикс.
 • Пятая причина — это FPS. Да, системные требования у игры высокие. Запускать ее на ПК, который им не соответствует, смысла вообще нет. Вроде бы логично — за шикарный графон расплачиваемся производительностью. Но ведь и на подходящих по требованиям системах тоже просадки кадров. Даже на ПК с заветными GTX1080 и RTX2080, работающих при поддержке современных Core i7 и 16-32 гигабайтами ОЗУ, возникают неприятные притормаживания. Причем, это не зависит от конкретной сборки — у каждой системы будут свои приколы. Вероятно, все зависит от драйверов, конфликта с другими программами или еще чего-то. Остается ждать патч, другого выхода нет.

Heavy Rain

Heavy Rain – интерактивная драма и приключенческий боевик в одном флаконе, разработанный компанией Quantic Dream и выпущенный Sony Computer Entertainment для PlayStation 3 в феврале 2010 года.

В игре участвуют четыре главных героя, связанных с загадкой «Мастера Оригами» – серийного убийцы, который использует периоды дождей, чтобы топить своих жертв. Игрок взаимодействует с миром, выполняя выделенные на экране действия, связанные с движениями на контроллере, а в некоторых случаях выполняя серию QTE.

Решения и действия игрока во время прохождения влияют на повествование: главные герои могут быть убиты, а определенные действия могут привести к альтернативным сценам и финалам.

Хорошие концовки Маркуса

В хорошие концовки пути Маркуса можно записать только те, в которых андроиды добиваются своего и получают заслуженную свободу, тем самым становясь полноправными членами нового мира

При этом неважно, как именно этого достиг Маркус, путем постоянных мирных демонстраций или открытого противостояния

Победа на войне в Detroit: Become Human

Тут все достаточно просто, требуется вести себя агрессивно и не допустить гибели товарищей, попутно уничтожая любую угрозу без каких-либо потерь. Сражайтесь, прожимая все всплывающие проверки реакции, принимайте решения, где никто из персонажей не умрет, а также вербуйте максимальное количество андроидов, постепенно поднимаясь в глазах группировки девиантов.

По итогу, если Коннор не смог ликвидировать Маркуса, вооруженное восстание становится успешным и андроиды захватывают Детройт, тем самым заявляя людям признать их права. Учитывая, что у армии Маркуса теперь есть доступ ко всем хранилищам андроидов, заводам по производству роботов, а также бесчисленным ордам, которые освобождает Коннор в башне Cyberlife, дальнейшее сохранение позиций не станет проблемой. С другой стороны, весь остальной мир наверняка торопливо уничтожит андроидов, опасаясь повторения бунтов в иных крупных городах.

Если же Маркус умрет в процессе, то это не станет особой проблемой, так как его место займет Норт. Конечно, нельзя назвать финал Маркуса исключительно положительным, но если цель его пути будет достигнута, то выходит, что свое предназначение андроид выполнил.

Победа мирным путем в Detroit: Become Human

Если же герой решает не убивать людей, а показать им лучший путь, тогда все меняется в противоположную сторону. Среди андроидов идут колоссальные потери, утилизационные центры работают без перерыва, а войска уничтожают большую часть девиантов. В конечном итоге, остается лишь горстка роботов, которая пытается держаться из последних сил.

Тут есть всего два варианта, как можно завоевать победу за Маркуса. Либо выстраивать любовную линию с Норт и в финале поцеловать её, либо начать петь хором, вводя солдат в ступор. Оба действия произведут впечатление на президента, которая тщательно следила за развитием ситуации, после чего та прикажет отступить и прекратить уничтожение андроидов. Таким образом, девианты добудут себе победу мирным путем, тем самым получив в распоряжение все машины планеты, которые впоследствии, скорее всего, будут перетянуты в какой-то отдельный округ для проживания там. Также есть вероятность, что остальные государства не станут придерживаться чести и сентиментальности, вновь повторяя предыдущий исход, где велик шанс уничтожения всех андроидов. Вкупе с мизерными возможностями оставшейся кучки, эта концовка приведет к поражению девиантов, хоть об этом и не говорится ни разработчиками, ни самой игрой.

Таковы концовки Маркуса, которые так или иначе ведут к победе андроидов. Напоминаем, что есть еще вариант, где происходит взрыв города, но тогда и Коннор и Маркус и, возможно, Кэра, будут уничтожены окончательно, сведя на нет все попытки игроков спасти их.

Герои

Для начала, поговорим о протагонистах, за которых игроку предоставляется возможность бродить по городу следующие несколько часов. Героев всего трое, все являются андроидами, которые по ходу истории смогут встать на разные стороны конфликта роботов и людей.

Вообще, сюжет Detroit: Become Human построен интереснейшим образом, персонажи сами по себе являются свежими взглядами на войну, призванными заставить игрока полностью осознавать ситуацию, в которой он оказался.

Первым является робот-полицейский по имени Коннор. Новейшая модель, способная разбираться в делах, связанных с девиантами – машинами, получившими чувства. С одной стороны, он беспрекословно выполняет свои функции, отлавливая всех встреченных им объектов. Однако совсем скоро, игрок может заставить Коннора перейти на сторону своих жертв, став одним из них.

Вторым героем стала Кэра, андроид – няня, которая должна заниматься домашними делами, заботиться о детях и выполнять всю рутинную работу. Она быстрее всех переходит на сторону беглецов, спасая девочку Алису от пьющего отца-наркомана, впоследствии сбегая с ней из дома. Кэра не является сторонницей борьбы за права андроидов, она скорее просто пытается выжить и спасти Алису, тем самым выступив по сути «гражданским».

Третий персонаж — Маркус, этакая универсальная модель, которая была призвана заботиться о богатом художнике. Последний относился к нему скорее, как к человеку и практически сыну, нежели как к обычной машине. Но так или иначе, совсем скоро Маркус теряет связь со своим хозяином и становится девиантом, тут же отправляясь на свалку. И вот, дорога жизни приводит его к лидерству в сопротивлении андроидов.

Все персонажи так или иначе связаны и напрямую зависят от действий друг друга, учитывайте это, при прохождении. Также, концовки являются отнюдь не самыми объективными в плане хорошая/плохая, поэтому классификацию не стоит принимать очень уж серьезно. Итак, начнем!

Концовка Умеренности

При выборе такой концовки Ви передаст Джонни контроль над собственным телом. Разум Ви навечно остается в киберпространстве. В ходе эпилога можно будет увидеть, как Джонни Сильверхенд живет обычной жизнью и доволен телом Ви. Получается, в таком случае герой променивает возможность жить дальше и дает шанс полноценной жизни Джонни.

Достижение: Умеренность.

Что нужно делать для открытия концовки: в диалоге с Сильверхендом на балконе необходимо выбрать те же варианты, что и в предыдущем случае. В ходе конечного квеста при разговоре с Альт и Джонни, стоит выбрать вариант «Тело останется Джонни, а я уйду», перейти по мосту и навсегда остаться в киберпространстве.

Beyond: Two Souls

Beyond: Two Souls – это эксклюзивная игра для приставки PlayStation похожая на Detroit с интерактивными элементами управления. Переиздание игры вышло в 2015 году, а главную героиню Джоди Холмс озвучила актриса Эллен Пейдж.

У Джоди была необычная сила с момента ее рождения, из-за которой возникли проблемы с ее приемной семьей. В результате девочку отправили на исследование в отдел паранормальной активности, в котором она провела большую часть своей подростковой жизни.

Попадая по сюжету в разные временные отрезки, игрок восстанавливает картину происходящего. Какой же силой обладает Джоди? С момента рождения она могла контролировать невидимую сущность по имени Айден. Вы можете управлять этой силой, видеть, что происходит вокруг и взаимодействовать с объектами.

Уникальный геймплей Beyond: Two Souls построен на нарративной подходе с хорошо прописанным сюжетом и множеством вариантов, которые изменяют финал истории.

Night in the Woods

(Image credit: Infinite Fall)

Developer: Infinite FallAvailable on: PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch

Infinite Fall’s Night in the Woods is another story-driven adventure that puts more of a focus on the characters in its fictional setting of Possum Springs. As protagonist Mae Borowski, you return to the dwindling mining town she once called home to reconnect with old friends and escape her troubles. Night in the Woods tells an impactful tale about a town of residents and friends who are just trying to navigate their way through life and deal with all of the challenges it presents them with. 

And the 2D platformer explores themes of mental health, friendship and healing to give it so much more depth than you might initially think. Some psychological horror elements that hinge on Mae’s mental well-being also come into play, which adds a touch of mystery to the plot and makes for one very unforgettable experience. With its exploration of some very important topics, this is one for anyone who’s after an engaging tale with plenty of humour and heart. 

Контрольные игры

Игры, как Детройт: Стань Человеком

Сказочные игры, вероятно, сразу приходят на ум, когда люди говорят о кинематографических, сюжетно-ориентированных играх. Будь то первый сезон «Ходячих мертвецов», с которого все началось, причудливый «Волк среди нас» или оригинальная версия «Темного рыцаря» в двух сезонах «Бэтмена», истории убедительны, и ваши решения действительно имеют значение.

Так как они также являются эпизодическими играми, вы можете играть в них короткими очередями, и каждый найдет что-то для себя. Вы можете влюбиться в Ли и Клема в «Ходячих мертвецах», смеяться вместе с «Сказками с окраин» или проводить время со Стражами Галактики. Вы можете просто сидеть сложа руки и наслаждаться рассказанными историями, вовлекаясь всякий раз, когда вас об этом просят.

Quantum Break

(Image credit: Remedy)

Available on: PC, Xbox One

As Max will attest, having supernatural abilities is no picnic. Sure, it can help reverse important decisions to see different outcomes, but being responsible for changing fate is pretty heavy… Especially when you’re in your awkward teen years. Quantum Break throws time-bending supernatural powers into the mix in a more action-packed way, but still puts an emphasis on narrative choices and story. 

As a cinematic adventure that’s very similar to playing out your very own sci-fi TV show, through a series of choices you can choose to follow the story of hero Jack Joyce, or his nemesis Paul Serene — who both happened to have gained extraordinary time-bending abilities. X-men’s Shawn Ashmore and Games of Throne’s very own Littlefinger Aidan Gillen performed the roles using motion-capture to deliver incredibly realistic looking in-game characters. As a blend of action game meets interactive TV show, Remedy Entertainment’s offering is sure to appeal to you if you after a more adult, action-packed mystery that lets you decide how the story wraps up.  

Персонажи

Коннор

Коннор – это андроид модели RK800, созданный для помощи детективам при расследовании преступлений. Его задача – найти и арестовать девиантных андроидов, то есть тех, кто начал действовать вопреки своей программированной цели. Коннор обладает сверхъестественными способностями – он может реконструировать прошлое, предсказать будущее и даже влиять на сознание девианта. Странности Коннора и его нестандартный подход к работе вызывают множество вопросов у сотрудников полиции, но его результативность не вызывает сомнений.

Маркус

Маркус – это андроид модели RK200, созданный для помощи и ухода за пожилыми людьми. Он становится лидером движения осознанных андроидов, которые требуют признания своих прав и свобод. Маркус является символом свободы и независимости, он готов пойти на любые жертвы ради своей цели. Он способен вдохновить и мотивировать других андроидов, а также решать сложные проблемы, связанные с конфликтом между людьми и машинами.

Кара

Кара – это андроид модели AX400, созданный для бытового обслуживания. Она сбегает из дома, где ее злоупотребляют, и оказывается в сложном мире, где ей приходится бороться за свою свободу и права. Кара очень защищает свою маленькую подопечную Элис, которая также является девиантным андроидом

Кара становится важной фигурой в борьбе за права своего народа, и ее роль с каждой новой миссией становится все значимее

 • Коннор – детективный андроид, который пытается понять людей
 • Маркус – андроид-революционер, который борется за права своего народа
 • Кара – андроид, которая ищет свое место в мире и защищает слабых
Персонаж Описание Ключевые черты
Коннор Андроид модели RK800, созданный для помощи детективам при расследовании преступлений Реконструирование прошлого, предсказание будущего, влияние на сознание девиантов
Маркус Андроид модели RK200, ставший лидером движения осознанных андроидов Символ свободы и независимости, готовность идти на любые жертвы
Кара Андроид модели AX400, ставшая фигурой в борьбе за права своего народа Защита маленькой девочки-андроида, поиск своего места в мире

Как получить лучшую концовку для Кары

Как не допустить гибели Кары

Кара изначально являлась горничной, которая очень привязалась к ребенку по имени Алиса. Вам необходимо будет дать ей возможность создать собственную семью с девочкой и персонажем по имени Лютер. Для этого нужно выполнить следующие действия:

 • Во время главы «Страшная ночь» не дайте Тодду убить свою дочь, не следуя его последнему приказу.
 • В сценке с погоней без ошибок нажимайте на появляющиеся на дисплее кнопки. В ином случае андроида собьет машина.
 • В главе с Златко отоприте камеры, в которых находятся девианты. Они-то и разберутся со злодеем в нужный момент.
 • При прохождении главы «Битва за Детройт» никем не жертвуйте на границе и уговорите Маркуса провести мирную Демонстрацию.

Разумеется, все иные варианты приведут к гибели героини и невозможности завершить игру на положительной нотке.

Как не допустить гибели Алисы

Жизнь девочки напрямую связана с Карой, то есть если андроид выживет, то и с ребенком будет все в порядке. Непосредственная угроза ее здоровью возникнет только в двух моментах:

 • Практически в самом начале «Страшной ночи», когда Тодд направится к дочке, чтобы «поговорить» с ней. Не позвольте ему сделать это, играя за Кэру.
 • Постараться не ошибиться во время QTE-элементов. В ином случае сначала погибнет андроид, а потом и ребенок.

Как не допустить гибели Лютера

Лютер станет частью вашей группы во время прохождения эпизода под названием «Златко», но только в том случае, если вы возьмете его к себе. Рекомендуем вам не упускать такой возможности, ведь только тогда вам удастся создать счастливую ячейку общества из Алисы, Кэры и Лютера.

После присоединения к вашей команде Лютер может погибнуть в главе «Перекресток». Его серьезно ранят, поэтому обязательно возвратитесь к нему и окажите помощь. Затем вы пойдете разными путями, а в главе «Битва за Детройт» снова встретитесь, причем у Кары возникнет шанс спасти его от солдат. Спасите его, а потом не жертвуйте им на паспортном контроле и убедите Маркуса осуществить мирное шествие.

Естественно, в ином случае Лютер погибнет, что приведет к печальному финалу для Алисы и ее приемной матери.

Как не допустить гибели Джерри

Джерри является весьма загадочной личностью. Кэра повстречает его в тематическом аттракционе, который посвящен пиратам. Если вы не хотите, чтобы он погиб, то спасите его от солдат в «Битва за Детройт» и ни в коем случае не жертвуйте им при прохождении паспортного контроля.

Если вы оставите его у бойцов или решите пожертвовать им на границе, то он погибнет, поэтому вам не удастся получить хорошую концовку.

19 Карьер

Если вы хотите сыграть во что-то более жуткое, чем Detroit: Become Human, попробуйте The Quarry. Несмотря на упор на хоррор, игра во многом похожа на Детройт. У вас будут быстрые события, которые нужно завершить, и несколько главных героев, за которых вы будете принимать решения на протяжении всей игры. Кроме того, она очень кинематографична и сразу же погружает вас в напряженную атмосферу.

Как и в случае с Quantic, в этой напряженной игре полно впечатляющих решений. Это может даже привести к фатальной гибели любого из главных героев. История начинается с того, что Лора и Макс направляются в летний лагерь, чтобы стать новыми вожатыми, но их поездка идет не совсем по плану.

Оксенфри

с помощью TechCrunch

Oxenfree, инди-жемчужина от Night School Studio, погружает вас в сверхъестественный триллер, действие которого происходит на заброшенном острове.

Вы обнаружите, что управляете Алексом, мятежным подростком, пришедшим на ночную вечеринку.

Вскоре она общается с призрачными существами через старое радио, что приводит к запутанному повествованию, переворачивающему реальность с ног на голову.

Эта завораживающая и жуткая обстановка изобилует поворотами и поворотами, поскольку параметры диалога позволяют вам формировать личность Алекса и ход сюжета.

Обзор игровых возможностей

с помощью Steam

Отличительной особенностью является органичная и захватывающая диалоговая система. Ушли в прошлое стандартные ролики, отделяющие игровой процесс от сюжета.

В Oxenfree повествование течет гладко, пока вы продолжаете исследовать и взаимодействовать. Как Алекс, вы можете отвечать, прерывать или игнорировать своих друзей во время обсуждений, что приводит к органичному и аутентичному обмену мнениями.

Такой подход в свободной форме создает атмосферу спонтанности и реальности, добавляя глубины вашим взаимодействиям.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Curious-eyes
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: